"Převozník" / "Ferryman"

2020, malba, alryl na sololitu, rozměr desky 60x90cm, nerámováno; prodejní: 5500Kř