"Svatořečení" / "Canonization"

2016-21, malba, akryl na sololitu, 80x60cm, rámováno; prodejní: 4000Kč