"Svatořečení" (III)

2015-22, malba, akryl na sololitu, 55x35cm (67x45cm vč. rámu); prodejní: 1850Kč