"Přerušovaná čára" / "Broken Line"

2020, malba, akryl na sololitu, 80x80cm, rámováno; prodejní: 6700Kč