"Kristus Námořník"/"Christ The Sailor"

2014, akryl na sololitu, 100x80cm, rámováno, prodejné/for sale: 8500Kč