"Kázání na hoře" / "Preaching on Mountain"

2013-22, malba, akryl na sololitu, 100x80cm, rámováno; prodejní: 8200Kč